ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η πολιτική απορρήτου αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το  ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων καλλωπισμού και κομμωτηρίου μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») με το διακριτικό σήμα DMK PRO που δημιούργησε και λειτουργεί με την επωνυμία «ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,  που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας επί της οδού Α. Μεταξά, αριθ.5 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχει  ΑΡ.ΓΕΜΗ 016031034000  – Α.Φ.Μ. 059559521/ Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου. Ο  ιστότοπος της εταιρείας είναι  « www.dmkpro.gr » , η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, dmkpro21@gmail.com   η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης κοινού του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2671027797.

Ο ως άνω ιστότοπος είναι προσβάσιμος από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων ή/και υπολογιστές. Με την πρόσβαση και τη χρήση της επαφής μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας γνωστοποιείται κατά την πρώτη συναλλαγή – επαφή μαζί μας, ενώ μπορείτε ανά  πάσα στιγμή να λάβετε γνώση αυτής στην τοποθεσία www.dmkpro.gr/privacy-policy.html.

Η αναφερόμενη στην παρούσα παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου καλύπτεται από τους όρους του Ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει και ενσωματώνει άμεσα κάθε αλλαγή ή αναθεώρηση του.

Η ανωτέρω επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, μεταβάλλει ή να ενημερώσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα σας ειδοποιήσει (διαζευκτικά ή και σωρευτικά) για ουσιαστικές αλλαγές με εμφανή ειδοποίηση στην σελίδα του ανωτέρω ιστότοπου, στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή στην εφαρμογή της επιχείρησης πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής πολιτικής. Η ενημέρωση στις προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μόνον στην περίπτωση που έχετε δώσει την εξουσιοδότησή σας. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών μας μετά από αυτήν την ειδοποίηση θα συνιστά την σιωπηρή αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου.

Αν δεν συμφωνείτε με τέτοιες αλλαγές, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της ιστοσελίδας www.dmkpro.gr είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dmkpro21@gmail.com   είτε βάσει της εφαρμογής.  

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όταν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να προμηθευτείτε μία ή περισσότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, θα σας ζητήσουμε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία πληρωμής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  _  _eCommerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128bit (Secure Sockets Layer SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

Αναγνώριση Πελάτη:

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι σ’ έκαστη καταχώρηση παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για:

 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας.
 • Αποστολή Παραγγελιών.
 • Επιστροφή προϊόντων
 • Πραγματοποίηση εν γένει των προβλεπόμενων Εμπορικών Συναλλαγών.
 • Πρόληψη και δίωξη της απάτης.
 • Kαι την εκπλήρωση των νομικών, ρυθμιστικών, φορολογικών και ασφαλιστικών απαιτήσεων.

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Το ιστορικό σας βάσει των παραγγελιών, παραδόσεων, καταβολών, επιστροφών κλπ., το οποίο προστατεύεται από αποκλειστικό απόρρητων έναντι όλων και γνώση αυτού λαμβάνει μόνον ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.
 • Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη που παρέχονται σ’ εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία μας και ολοκληρώσετε την πληρωμή σας.
 • Τη γεωγραφική σας θέση που μας έχει παράσχει το κινητό σας τηλέφωνο.

 

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (περιοριστικά  : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, ηλικία) υπό τις ακόλουθες περιστάσεις και πάντοτε  με τη συγκατάθεσή σας ή όπως επιβάλλεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Σε τρίτους για την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη δίωξη με άλλο τρόπο της απάτης και ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ή άσκηση ποινικής δίωξης, ή να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια την δική μας ή τρίτων.
 • Όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών, ασφαλιστικών, ελεγκτικών και φορολογικών απαιτήσεων.

Οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα παραμείνουν περισσότερο από όσο εκ του νόμου απαιτείται. Διενεργούνται δύο ετήσιοι έλεγχοι προκειμένου να αξιολογούνται και να διαγράφονται οι περιττές πληροφορίες.

Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις, συναλλαγές ή μεταβιβάζουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εξαίρεση αποτελούν τ’ αξιόπιστα τρίτα μέρη που μας βοηθούν να εκμεταλλευτούμε τον ιστότοπό μας, να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας ή να σας εξυπηρετούμε, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές, δυνάμει των εκάστοτε πολιτικών απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που συνάπτουμε με κάθε συνεργάτη μας.

Κανένας τρόπος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια για τη διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ή να έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail μας στο dmkpro21@gmail.com

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, θα υποθέσουμε ότι συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική ή άλλως κατά τη στιγμή της συλλογής. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, τη χρήση ή την αποκάλυψή μας οποιαδήποτε στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για ορισμένες χρήσεις, ενδέχεται να μην είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στείλτε ένα email στο  dmkpro21@gmail.com

 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα DMK PRO για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου:
  α. που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  β. προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π
  γ. που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
  δ. που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  ε. που οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 1. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 2. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 3. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για την δυσκολία πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου και της συμβατότητα της υποδομής των χρηστών και γενικά δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων ιδιαίτερα σε ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες του καταστήματος.

 

Κρυπτογράφηση:

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και τα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ COOKIES

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης αρχείων. Η χρήση cookie από τους συνεργάτες μας, την παρακολούθηση εταιρειών κοινής ωφέλειας και παρόχων υπηρεσιών δεν καλύπτεται από την πολιτική απορρήτου μας. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο αυτών των cookies. Οι συνεργάτες, η εταιρία παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν cookie ID σύνδεσης για να σας διευκολύνουν να πλοηγηθείτε ή να συνδεθείτε στην Υπηρεσία. Ο ιστότοπός μας παρέχεται από το ****** και η πολιτική απορρήτου του βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.*******.com/about/privacy

Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω:

 • IIS session cookie
 • Google Adwords
 • Google Adwords Conversion
 • Google Analytics

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

 

Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη, όχι όμως κατόπιν της ολοκλήρωσης παραγγελίας.

 

Προϊόντα

Η επιχείρησή μας δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση όσον αφορά την διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της ωστόσο ενημερώνει προς τούτο εγκαίρως τους καταναλωτές της.

 

Τόπος Συναλλαγής

Κατά την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης/πελάτης αποδέχεται ως τόπος σύναψης και εκπλήρωσης της συναλλαγής την έδρα της επιχείρησης.

 

Σύνδεσμοι στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι φωτογραφίες και η περιγραφή των προϊόντων μας είναι βασισμένα σε όσα στοιχεία μας παρέχουν οι εταιρείες -προμηθευτές και είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται η φωτογραφία πλήρως στην εικόνα του προϊόντος καθόσον   οι  αποχρώσεις μπορεί  να διαφέρουν ελαφρά, καθώς οι συσκευές απεικόνισης  αδυνατούν να μεταφέρουν πιστά τη φυσικότητα των χρωμάτων.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν, ο  Φ.Π.Α δεν αναγράφεται, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
Όπου εμφανίζεται ποσοστό έκπτωσης, αυτό υπολογίζεται στην αρχική τιμή του προϊόντος πριν τον Φ.Π.Α.και θα αναφέρεται αναλυτικά επίσης δίπλα σε κάθε προϊον.
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής.
Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στις αποθήκες μας, επιφυλασσόμενοι του δικαιώματός μας να αναπροσαρμόζουμε τις τιμές.
Ανάμεσα στα προϊόντα που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχει η σπάνια περίπτωση κάποιο να έχει εξαντληθεί και το online ηλεκτρονικό μας σύστημα να μην προλάβει να ενημερώσει αυτόματα τη διαθεσιμότητά του, και σ αυτή την περίπτωση , υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές  λύσεις.
Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε ο Φ.Π.Α. επανυπολογίζεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα με μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 1. Ανωτέρα βία:Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) που θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παραγγελίας σας θα ενημερωθείτε σχετικά με e-mail.
  2. Ευθύνη:Το  e-shop μας δεν ευθύνεται για ελαττώματα των προϊόντων και ζημιά από την αιτία αυτή, για τα οποία μόνος υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής – προμηθευτής τους.
  Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, η ευθύνη περιορίζεται στην αντικατάστασή του, οπότε διατηρείτε και το δικαίωμα επιστροφής του.

Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» //www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmkpro21@gmail.com  .Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών.

Για πάσα διαφορά ανακύπτουσα κατά την χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών και συναλλαγών, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αυτά της περιφέρειας εντός της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρηση.

espa banner